Week 4 Education Challenge: Allahabad

Subject: Farming, waste 

Challenge: 

Why should we recycle?

How do they recycle in Allahabad compared to how you recycle in your city?

 

Teaching resources:

English: Norwegian:
  Vann og avfall

http://bit.ly/1LOkR48

 

Å jobbe som en forsker

http://bit.ly/1Lu6gc0

 

Lese for å lære

http://bit.ly/1Nd5vmU

 

Lese, skrive og samtale om naturvitenskaplige emner

http://bit.ly/1MqKFgQ

 

Lesing for læring:  http://bit.ly/1QsYQFK

 

Fra avfall til kompost

http://bit.ly/1Owi53G

 

Gjenvinning på skolen  http://bit.ly/1Lu6nUW

 

Gjenvinning og klima

http://bit.ly/1GdqSVp

 

Produkt fra råvare til avfall  http://bit.ly/1joE284

 

Concept Cartoons: Rotting Apple http://bit.ly/1Lu6tMk

 

Teacher guide:

http://bit.ly/1LkG4wN

 

Grubletegning: Nedbrytning  http://bit.ly/1G5VEzH